7.7
11:00 - Øygardshamna, Giske
Sommerfesten på Giske
x